Privacyverklaring InterBeek Webdesign & computerservice (2 maart 2018)

InterBeek Webbdesign & computerservice, respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van de website: www.interbeek.nl (hierna: website). InterBeek.nl spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

Artikel 1: Doeleinden
Op de website kunt u op vier manieren uw persoonlijke gegevens aan InterBeek.nl verstrekken.

Let op: Alle pagina's waar men persoonsgegevens invoert zijn beveiligd door middel van een SSL certificaat.

Persoonsgegevens die wij verwerken
InterBeek.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@interbeek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
InterBeek.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
InterBeek.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de onderstaande categorieën van persoonsgegevens:

Vraag
Naam, Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoon, Email, totdat het onderwerp is afgehandeld.

Support
Naam, Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoon, Email, Rekeningnummer, Naam rekeninghouder, Woonplaats rekeninghouder, totdat het lidmaatschap support wordt opgezegd.

Nieuwsbrief 
Naam, Email, totdat je zelf aangeeft geen nieuwsbrieven meer te ontvangen. 


I Vraag
Indien u uw gegevens invult omdat u een vraag heeft over InterBeek.nl en de door haar aangeboden diensten, zullen deze gegevens alleen worden vastgelegd om uw vraag te kunnen beantwoorden.

II Support
Indien u uw gegevens invult omdat u een vraag heeft over InterBeek.nl en de door haar aangeboden diensten, zullen deze gegevens alleen worden vastgelegd om uw lidmaatschap te kunnen activeren.

III Nieuwsbrief
Indien u uw gegevens opgeeft omdat u een of meerdere nieuwsbrieven van InterBeek.nl wenst te ontvangen, zal uw e-mailadres alleen worden gebruikt om u een nieuwsbrief te kunnen zenden. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door InterBeek.nl. De overige door u opgegeven gegevens zullen worden gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief af te kunnen stemmen op uw persoonlijke situatie. Wanneer u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u op elk gewenst moment de toezending ervan stoppen door de instructies onderaan elke nieuwsbrief te volgen.

Artikel 2: Derden vertrekking
InterBeek.nl zal de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Artikel 3: Algemene informatie
Voor InterBeek.nl is bepaalde algemene informatie over haar websitebezoekers interessant. Bijvoorbeeld welke pagina het meest wordt bezocht door de bezoekers van de website, wanneer haar website wordt bezocht en/of bezoekers terugkeren op haar website. Deze algemene informatie kan worden gebruikt voor het interne marktonderzoek van InterBeek.nl. InterBeek.nl kan hierdoor haar website en de door haar aangeboden diensten beter afstemmen op de wensen van de bezoekers.

I Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen je computer of de bestanden die op jouw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mailadres. Het is alleen een nummer dat helpt om jouw computer te herkennen.


Google Analytics. 
Op deze site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere googlediensten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Voorbeeld:
Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze site gebruik van de mogelijkheid om u op andere websites dan deze voor u relevante reclame te tonen.
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het "help" menu van uw browser. Of kijk bij de handige uitleg van de consumentenbond. Om het recht van privacy van de bezoekers van de website te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.

Artikel 4: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door InterBeek IT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat
je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@interbeek.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. InterBeek.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 5: Diversen
De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens (P-0015554). InterBeek.nl kan in de toekomst besluiten haar privacyverklaring te wijzigen indien zij andere persoonsgegevens wenst te verwerken of, indien zij de doeleinden van de verwerking van deze gegevens wenst te wijzigen en/of deze gegevens aan partijen zal verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring. Deze wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de privacyverklaring. InterBeek.nl adviseert daarom deze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe toegewezen rechtbank en rechter.


Artikel 6: Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
InterBeek.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via onderstaande contactgegevens.


InterBeek Webdesign & computerservice
Pinksterbloemstraat 10,
6991 VJ  Rheden, Nederland
https://www.interbek.nl
info@interbeek.nl 

Vragen m.b.t. deze verklaring: privacy@interbeek.nl 

InterBeek IT

is een ontwerpbureau voor grafische vormgeving, webdesign  en totaalconcepten, waar passie en creativiteit samenkomen. 

 

Mijn Marktplaats

Contact opnemen

Ontmoet mij in..

Veilig en online betalen doe je via

Wil je mij bestanden toesturen?
Maak dan gratis gebruik van Wetransfer.

 

Website laten maken

Jouw nieuwe website wordt eerst in een demo/ testomgeving gemaakt. Je kunt hier op ieder moment in meekijken met de vorderingen en aanpassingen aan jouw nieuwe website. Pas wanneer jij 100% tevreden bent wordt de website overgezet op het juiste platform. Ik wijzig de website net zo lang totdat jij hier 100% tevreden mee bent. Hierdoor betaalt je alleen maar voor een website waar jij zelf helemaal tevreden mee bent!.

Updates in uw mailbox?